ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Organizacijos įgyvendina tikslus, pasitelkdamos išteklius ir struktūrą bei atlikdamos pasikartojančius procesus. Proceso veiksmų seka darbuotojams yra perduodama per pareigines užduotis, todėl pareigybė yra pagrindinė organizacijos struktūros dalis.
 

Siekdami užtikrinti sklandų veiklos procesų atlikimą, tinkamą pareiginių užduočių komunikavimą, pasamdyti tinkamiausius žmones, parenkite aiškius ir funkcionalius pareigybių aprašymus.

Gerai parengti pareigybių aprašymai Jums padės:

UŽTIKRINTI SAMDOS PROCESO EFEKTYVUMĄ: turėsite aiškų supratimą apie pareigybės veiklos tikslus ir turinį tam, kad galėtumėte įvertinti kandidatų įgūdžių ir patirties tinkamumą darbui atlikti;
NUSTATYTI SANTYKINĮ PAREIGYBĖS SVORĮ: galėsite nesunkiai įsivardinti ir apibrėžti pareigybės įtaką organizacijos veiklos rezultatams, atliekant pareigybių klasifikavimą pagal GPS ar kitą vertinimo metodiką;
SUKURTI IR ĮGYVENDINTI VEIKLOS VALDYMO SISTEMĄ: aiškiai apibrėžtos pareiginės užduotys padės, nustatant veiklos efektyvumo matuoklius ir tikslus bei jų komunikavimą darbuotojams;
SUDARYTI TINKAMĄ DARBUOTOJŲ ŽINIŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMĄ: aiškiai apsibrėžę reikalavimus pareigybėms, galėsite lengviau atlikti kompetencijų vertinimą bei parengti ugdymo planus, siekiant užtikrinti darbuotojų profesinio pasirengimo atitiktį reikalavimams.

Darbo su konsultantais privalumai:

Paslaugų charakteristikos

Nauda

Pareigybių aprašymai rengiami tiek sukuriant unikalius organizacijai aprašus, tiek ir adaptuojant tarptautiniame OD&M pareigybių klasifikatoriuje pateikiamus tipinius aprašymus

Organizacija remiasi konsultanto praktine patirtimi bei tarptautine metodika paremtais standartinių aprašymų katalogais, todėl sutaupoma laiko ir užtikrinami tarptautiniai kokybės standartai

Pareigybių aprašymo paslaugos yra kompleksinė mūsų žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų dalis

Dėl plataus paslaugų ŽI konsultacijų srityje spektro, mūsų konsultantai turi patirtį įvairiose verslo šakose ir žino praktinius valdymo aspektus, tad parengiami pareigybių aprašymai yra funkcionalūs ir paprastai susiejami su esamomis atlygio, veiklos vertinimo ar kompetencijų vertinimo sistemomis

Darbas paremtas nuolatiniu ekspertinės bazės ir įrankių tobulinimu tarptautiniu mastu

Teikiant paslaugą klientui, remiamės didele ir nuolat papildoma tarptautine pareigybių kompetencijų ir veiklos matuoklių biblioteka, kuri susiejama su GPS pareigybių klasifikatoriumi, todėl klientas gauna didžiausią naudą iš nuolatinių mūsų investicijų į tobulinimą.

CLOSE
CLOSE