KOMPETENCIJŲ MODELIS

Darbuotojai – vienas svarbiausių konkurencinio pranašumo šaltinių

Tai, kaip turime dirbti, keičiasi. Esame vertinami pasitelkus naujus kriterijus: ne tik kokie protingi esame ar kokias žinias turime, bet ir kaip elgiamės su kitais bei kaip pateikiame save. Šie kriterijai vis dažniau naudojami sprendžiant, kas bus įdarbintas, atleistas, paaukštintas ir kuriuos iš darbuotojų įmonė bandys kitokiu būdu išsaugoti, siūlydama patrauklesnes darbo sąlygas. Šis naujas matas taikomas keliant prielaidą, jog turime pakankamai žinių ir įgūdžių darbui atlikti;  juo siekiama daugiausiai dėmesio skirti žmogaus savybėms, tokioms kaip iniciatyvumas, empatija, gebėjimas prisitaikyti, įtaigumas ir kt. (Daniel Goleman. Dirbant su emociniu intelektu. 1998).


Vis daugiau įmonių įsitikina, jog svarią įtaką konkurencinio pranašumo didinimui turi darbuotojų turimos žinios, kompetencijos ir talentai, puoselėti ilgą laiką. Būtent dėl to šiandienos įmonių augimas ir sėkmė priklauso nuo gebėjimo išsigryninti įmonei svarbiausias kompetencijas, jas ugdyti ir išsaugoti. Šiuolaikinėje įmonėje kompetencijų modelis yra neatsiejama visų  žmogiškųjų išteklių procesų dalis.

Modello competenze


Siekdami sukurti naudingą ir funkcionalų kompetencijų modelį, bendradarbiaujame su Jumis, geriausiai žinančiais savo įmonės poreikius, stipriąsias bei silpnąsias puses, remiamės strateginiais įmonės tikslais ir vertybėmis.

 

OD&M konsultantai padeda sukurti bendrovės kompetencijų modelį, adaptuodami mūsų turimą išsamų bendrųjų kompetencijų žodyną bei kurdami unikalius, įmonės specifiką ir pareigybės individualumą atspindinčius kompetencijų aprašus.

Pagrindiniai kompetencijų modelio tikslai:

STRATEGINIS. Siekiama stiprinti kiekvieno darbuotojo indelį į įmonės strategijos įgyvendinimą. Siekiama apibrėžti, kokios yra sėkmingos įmonės veiklos prielaidos šiandien ir ateityje.

 

TIKSLINIS. Modelis kuriamas, kad būtų ugdomos įmonei svarbiausios darbuotojų kompetencijos.

 

INTEGRUOTAS. Modelis kuriamas kartu su vadovais, kad taptų funkcionaliu įrankiu organizacijoje ir būtų pritaikomas žmogiškųjų išteklių procesuose (pvz. darbuotojų atrankoje, mokymuose, veiklos rezultatų valdyme) bei padėtų išlaikyti nuoseklumą įmonės veiklos procesuose.
 

Kompetencijų modelio nauda:

Aukščiausio lygmens vadovams: padeda apsibrėžti vieningą žodyną kalbant apie talentus, padeda darbuotojams suprasti įmonės poreikius ir pagal tai koreguoti savo elgesį.

Vadovams: naudojamas kaip įrankis darbuotojams valdyti, lūkesčiams įvardinti, taip pat darbuotojų ugdymui.

Darbuotojams: aiškiai nurodomos organizacijos vertybės ir lūkesčiai, nukreipiant darbuotojų pastangas reikiama linkme. Taip pat užtikrinamas objektyvus visų darbuotojų vertinimas.

Žmogiškųjų išteklių specialistams: modelis suteikia įrankius talentams valdyti bei nuolat komunikuoti lūkesčius, taip pat suteikia galimybę mokėti darbuotojams skirtingus atlygius, atsižvelgiant į kiekvieno iš jų rezultatus.
CLOSE
CLOSE