DARBUOTOJŲ VERTINIMO TESTAI

Darbuotojų vertinimas, pasitelkiant Thomas International sistemos instrumentus

Vertiname darbuotojų silpnąsias ir stipriąsias puses, ugdymo poreikius, vadovavimo gebėjimus, kolegų suderinamumą, darbo/darbuotojo atitikimą, pasitelkdami Thomas International sistemos instrumentus Personal Profile Analysis (toliau PPA) bei Job Profiling.

PPA paremtas DISC modelio teorija. Teorija apibrėžia keturis būdingiausius žmonių elgesio tipus: dominuojantį (ang. dominance), darantį įtaką (ang. influence), pastovų (ang. steadiness) bei prisitaikantį (ang. compliance).
 
Pildydamas PPA testą asmuo turi įvertinti 96 savybes ir išrinkti jam labiausiais ir mažiausiai būdingas per 7-10 min. Jausdamas laiko spaudimą asmuo priverstas rinktis intuityviai jam svarbius atrodančius atsakymus. Gauti duomenys leidžia įvertinti žmogaus elgesyje pasireiškiančius kiekvieno iš keturių ankstesnėje pastraipoje įvardintų elgesio tipų elementus.
 

PPA naudojamas daugiau nei 60 šalių 32 000 įmonių, per metus įvertinant daugiau nei 1,5 milijonų žmonių.

PPA privalumai:
 
  • vertina darbinę elgseną, kurią galima tiesiogiai stebėti;
  • lengvai suprantamas pildančiojo ir reikalauja mažų laiko sąnaudų;
  • įmonė gali instrumentą naudoti savarankiškai, be konsultantų pagalbos.
 
 
Instrumentas itin naudingas vadovams deleguojant užduotis ir komunikuojant su darbuotojais – testo rezultatai leidžia įvertinti kokiu būdu bendrauti su kiekvienu darbuotoju, kokias užduotis atlikdamas jis būtų naudingiausias, kas darbuotoją motyvuoja ir demotyvuoja, koks vadovavimo stilius darbuotojui leis pasiekti geriausių rezultatų.
 
 
PPA nauda įmonei
 
Naudojant PPA, įmonėse:
 
  • komunikacija tarp vadovų ir pavaldinių tampa efektyvesnė;
  • komandų sudarymo kriterijai tampa objektyvesni, tai leidžia pasiekti geresnių rezultatų;
  • geriau panaudojamos darbuotojų stipriosios savybės, o silpnosios pusės identifikuojamos ir tobulinamos;
  • darbuotojai tampa lojalesni (dėl kokybiškesnės komunikacijos, palaikymo karjeros planavime, aiškaus ir kryptingo ugdymo plano);
  • ugdomos vadovų kompetencijos.
 
 

Apie Thomas testus juos naudojusių vadovų lūpomis:

Galimi du testų naudojimo variantai:
 
  • PPA atlikimas pasirinktam darbuotojui, atliekamas mūsų konsultanto.
  • Thomas International darbuotojų vertinimo sistemos įdiegimas Jūsų įmonėje. PPA testus atliksite savarankiškai.
CLOSE
CLOSE