ATLYGIO IR VEIKLOS VALDYMAS

Darbuotojai organizacijoje šiandien yra vadinami žmogiškaisiais resursais. Bet kokie resursai turi aiškią paskirtį – jų tikslas yra sukurti planuojamą vertę. Norint to pasiekti, svarbu užtikrinti resursų tarpusavio integravimą, gerinimą bei atsinaujinimą. Organizacijai augant, natūraliai auga ir valdomų resursų apimtis. Ilgainiui efektyvi resursų tarpusavio sąveika tampa opiu klausimu, kurio sprendimas padeda bet kokiai organizacijai lanksčiai prisitaikyti prie išorės pokyčių bei pasiūlyti savo klientams vertingesnius produktus ir paslaugas.
Žmogiškųjų resursų sąryšis su finansiniais slypi atlygio valdymo sprendimuose, keliant šiuos klausimus:
 
  • Koks yra darbo užmokesčio ir finansinių rezultatų sąryšis?
  • Kokia informacija paremtas darbo užmokesčio konkurencingumas?
  • Kaip užtikrinamas vidinis atlygio sprendimų teisingumas?

 

Žmogiškųjų resursų sąryšis su organizaciniais užtikrinamas veiklos ir kompetencijos valdymo sprendimuose, keliant šiuos klausimus:

 

  • Kokiems veiklos procesų efektyvumo rodikliams turi poveikį darbuotojo tikslai?
  • Kokie darbuotojų veiksmai užtikrins veiklos procesų pagerinimą?
  • Kokia darbuotojų kompetencija reikalinga pasiekti ateities veiklos tikslų?

KAIP OD&M GALI PADĖTI?

OD&M Consulting atlygio tyrimas – tai nuolatinis darbo rinkos faktinės informacijos kaupimas ir praktinių sprendimų organizacijose analizė. Jūs visuomet galite įsigyti pageidaujamą rinkos pjūvį iš nuolat atnaujinamos duomenų bazės.
 
Atlygio valdymo sistema – tai Jūsų organizacijai pritaikytas ir tarptautinėmis metodikomis paremtas sprendimas, padėsiantis sukurti aiškius žmogiškųjų ir finansinių resursų valdymo sąryšius.
 

Veiklos valdymo sistema – tai atlygio, veiklos matavimo ir kompetencijų ugdymo procesų integravimas, padėsiantis nukreipti darbuotojų pastangas organizacijos tikslų siekimui.

CLOSE
CLOSE