The Essence Process

The Essence Process е световно признат доставчици на курсове за личностно развитие, като предлага уникални, променящи живота програми в цял свят – в 16 локации в Европа и Средния Изток.

The Essence Process (Процесът „Същност“) е основан през 2003 г. от психолога и психотерапевта доктор Менис Юсри и до сега е подкрепян изцяло от доброволци от цял свят, които се преминали курсовете на „Същността“ и споделят целите на процеса.

 

CLOSE
CLOSE