За нашето портфолио с теми обучения,

Моля обърнете внимание...

Моля обърнете внимание, че отворените ни обучения се провеждат при наличие на поне 6 записани участника, с цел постигане на ефективна групова динамика.

За участие в нашите отворени обучения

попълнете формуляр за записване и ни го изпратете на e-mail.

За да разгледате брошурата на Отворената ни програма за град София,

 

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА

Ако се интересувате от Отворените ни обучения, пишете ни на...

За информация за Excellence Programs

opentrainingprograms@odmconsulting.com

excellenceprogramme@odmconsulting.com

Обучения в Отворената ни програма 2017

Февруари

Умения за интервюиране: оценка по компетенции

обучаващ: Аксиния Петкова

дати: 16ти-17ти февруари

град: София

 

Сертифициращо обучение по системата Thomas International

обучаващ: Росица Христева

дати: 27ми-28ми февруари, 28ми март

град: София

Март

Сертифициращо обучение по системата Thomas International

обучаващ: Росица Христева

дати: 15-16 март, 20 април

град: София

Обучение за обучаващи

обучаващ: Борислав Николов

дати: 28ми-29ти март

град: София

Експресно интервю за мотивация и потенциал=LAB интервюиране

обучаващ: Надежда Михайлова

дати: 30ти-31ви март

град: София

Април

Ключови стъпки в управлението: ролята на мениджъра и управление на представянето

обучаващ: Константина Ленчева

дати: 4ти-5ти април

град: София 

 

Асертивност или как да постигаме целите си чрез ефективно общуване

обучаващ: Константина Ленчева

дати: 6ти-7ми април

град: София

Задвижвани от ценностите преговори
обучаващ: Веселин Николов
дати: 24ти-25ти април
град: София

Работилница: Визуализирай идеите си

обучаващ: Мария Александрова

дати: 28ми април

град: София

Май

Методология за замерване на ефекта от обученията

Обучаващ: Павлина Йорданова

дата: 30ти май

град: София

Юни

Ключови стъпки в управлението: приоритизиране, делегиране, даване на обратна връзка
обучаващ: Аксиния Петкова
дати: 2ри, 23ти юни
град: София 
Емоционална интелигентност: фактора емоции в работата
обучаващ: Константина Ленчева
дати: 22ри-23ти юни
град: София

Управление на ключови клиенти

обучаващ: Веселин Николов

дати: 22ри-23ти юни

град: София

Юли

Коучинг в продажбите

обучаващ: Мария Александрова

дата: 6ти-7ми април

град: София

Ситуационно лидерство за напреднали
обучаващ: Веселка Цочева-Донкова
дати: 18ти-19ти юли /1,5 дни/
град: София

Септември

Ключови стъпки в управлението: ролята на мениджъра и управление на представянето

Обучаващ: Аксиния Петкова

дати: 19ти-20ти септември

град:София

Управление на промяната
обучаващ: Веселка Цочева-Донкова
дати: 29ти септември
град: София
 

Октомври

Умения за интервюиране: оценка по компетенции

обучаващ: Аксиния Петкова

дати: 3ти-4ти октомври

град: София

Тайните на въздействащия презентатор

обучаващи: Веселин Николов

дати: 9ти-10ти октомври

град: София

Сертифициращо обучение по системата Thomas International
обучаващ: Мария Александрова и Павлина Йорданова
дати: 16ти-17ти октомври, 14ти ноември
град: София
Изкуството да даваме обратна връзка
/приложение в годишната атестация/
обучаващ: Константина Ленчева
дати: 17ти октомври
град: София

Експресно интервю за мотивация и потенциал=LAB интервюиране

обучаващ: Надежда Михайлова

дати: 30ти-31ви октомври

град: София

Ноември

Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала

обучаващи: Лили Панайотова

дати: 16ти ноември

град: София

 

Работилница: Визуализирай идеите си

обучаващ: Мария Симеонова

дати: 14ти ноември

град: София

Управление на времето - поставяне на цели, приоритизиране, управление на времето. Коучинг подход за изследване на ефективността...

обучаващ: Мария Александрова

дати: 23ти ноември

град: София

CLOSE